ผลกระทบจากการปรับปรุงผลประโยชน์เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และการเปลี่ยนตารางมรณะไทย

  • On September 1, 2017
  • 0 Comments

Team Excellence Consulting ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับปรุงผลประโยชน์เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และการเปลี่ยนตารางมรณะไทย ที่มีต่อการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 19

สามารถดาวน์โหลดรายงานการวิเคราะห์ได้ที่นี่ >> TEC Newsletter_Sep 2017

 

 

 

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *